Oferta

< Powrót

KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI

 

Oferuję kompleksową konserwację i restaurację dzieł sztuki oraz obiektów zabytkowych, przede wszystkim obrazów, na podłożu drewnianym, płóciennym, papierowym i ściennym z zastosowaniem najnowocześniejszych materiałów i najbardziej sprawdzonych metod.

Wykonuję:

 • oczyszczanie obrazów z brudu, przemalowań, pożółkłych werniksów
 • prostowanie powierzchni zdeformowanego podłoża
 • sklejanie rozdarć, pęknięć i złamań podobrazia
 • podklejanie osypujących się warstw zaprawy i farby (tzw. łusek)
 • uzupełnianie ubytków podobrazia (protezy, uzupełnianie masą wypełniającą)
 • wzmacnianie osłabionego podobrazia dodatkową warstwą podłoża (tzw. dublaż, pasy brzeżne)
 • uzupełnianie ubytków warstwy malarskiej (tzw. punktowanie)
 • konsultacje w kwestii odpowiednich warunków przechowywania, ekspozycji, optymalnej oprawy obrazów
 • dokumentację opisową i fotograficzną według wymogów Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 • wykonywanie i zlecanie badań konserwatorskich
 • uzupełnianie ubytków w zabytkowych ramach, głównie drewnianych

Wycena wszelkich zabiegów konserwatorskich możliwa jest dopiero po dokładnym określeniu zakresu prac i jest indywidualna dla każdego obiektu.

MALARSTWO