O mnie

< Powrót

Pochodzę z Leżajska, gdzie ukończyłam Liceum Ogólnokształcące na profilu biologiczno – chemicznym.

Ukończyłam sześcioletnie studia magisterskie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie obroniłam z wynikiem bardzo dobrym pracę dyplomową „Konserwacja ikony unickiej z przedstawieniem Chrystusa ustanawiającego Eucharystię z uwzględnieniem etycznego aspektu konserwacji ikon”.

W trakcie studiów i po ich ukończeniu pracowałam przy licznych realizacjach konserwatorskich w zakresie malarstwa ściennego i sztalugowego (malarskie obiekty zabytkowe i dzieła sztuki) oraz przy pełnej rekonstrukcji niezachowanej polichromii. (m.in. Bazylika Mariacka w Krakowie, Kościół Farny w Leżajsku, Kościół pw. św. Barbary w Małej Kamienicy, Pałac w Ciechanowicach, ikony ze zbiorów Oddziału Sztuki Cerkiewnej w Łańcucie, obrazy ze zbiorów Bazyliki Mariackiej w Krakowie, ikona ze Zbiorów Muzealnych KUL, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Apostołów Piotra i Pawła w Hebdowie)

Poza programem studiów ukończyłam specjalistyczne kursy:

  • kursy introligatorstwa (podstawowy i zaawansowany)
  • kurs konserwacji dzieł sztuki na podłożu papierowym
  • kurs kaligrafii historycznej w różnych stylach (poziom zaawansowany)

Prowadzę pracownię artystyczną, w której wykorzystuję umiejętności tworzenia prac autorskich oraz technologicznych kopii dzieł sztuki z wykorzystaniem technik pozłotniczych i historycznych receptur malarskich (tempera na drewnie, papierze, pergaminie, olej, akwarela, sgraffito, rysunek, gwasz, fresk). Biegle wykorzystuję kaligrafię historyczną i współczesną oraz iluminatorstwo w pracach typu: dyplomy, podziękowania, zaproszenia, certyfikaty, listy gratulacyjne itp.- czyli wszędzie tam, gdzie pożądana jest
wyjątkowa estetyka i klimat dostosowany do rangi wydarzenia.

Zajmuję się nauczaniem kaligrafii i iluminatorstwa z zastosowaniem technik pozłotniczych.

Fotografuję; głównym motywem moich prac są krajobrazy oraz autoportrety wplecione w krajobraz. Moje zdjęcia znajdują się w miesięczniku National Geographic (nr 2/2015) oraz na okładkach płyt muzycznych „Choice” oraz „Faith” jazzowego muzyka, Pawła Wszołka.

Moje prace malarskie pokazywane były na wystawach indywidualnych w latach 2009 i 2012 oraz na kilku wystawach zbiorowych, natomiast fotograficzne na wystawie indywidualnej „Sto mil ciszy” (2016) oraz na zbiorowej, poświęconej twórczości Jana Stanisławskiego (2017).

Inkaust Pracownia Artystyczna - O mnie